Opnotering

​Når du vil leje en almen bolig

Boligerne udlejes efter reglerne i lov om almene boliger.

For at kunne erhverve en bolig i Boligforeningen Skagen Nordlys, skal du være medlem af denne. 

Alle, der er fyldt 15 år, kan optages som medlem af foreningen mod betaling af et opnoteringsgebyr på kr. 100,00 årligt. 

Et medlem, der ønsker en ledig bolig, skal anmode foreningen om at blive aktivført på foreningens opnoteringsliste/venteliste.

Der opkræves et årligt gebyr ved ajourføring af opnoteringslisten. Dette beløb skal betales for at bevare sin plads på listen, hvad enten man ønsker en bolig nu eller senere.

Din placering på listen er afgørende for, hvornår du får tilbudt en ledig bolig.​

Bolighavende medlemmer, som ønsker at søge anden bolig i boligforeningen, skal optages på forenings opnoteringsliste mod betaling af gebyr på kr. 100,00.

Bolighavende medlemmer har fortrinsret til hver anden ledig bolig i boligforeningen

Bemærk!
Der skal sendes 100 kr. i opnoteringsgebyr til vores konto i Nordjyske Bank:  Reg. nr.: 7530 | Konto: 1003135​.
Har vi ikke modtaget din indbetaling senest 8 dage efter indsendelse af nedenstående formular, så vil formularen automatisk blive slettet - så er du IKKE optaget på ventelisten

Anvendes denne formular gives samtykke til, at Boligforeningen Skagen Nordlys registrerer, opbevarer og benytter dine data til identifikation og sagsbehandling og er indforstået med, at udveksle digitale dokumenter (tilbudsbreve. lejekontrakt, opsigelse m.m.) via e-mail.

Nedenstående oplysninger er afgivet på tro og love. Afgivelse af urigtige oplysninger kan medføre, at et evt. tildelt lejemål kan annulleres.


Bemærk: Når du i nedenstående formular bekræfter, at du ikke er en robot, så afsendes formularen.