Opsigelse

​Når du vil opsige lejeaftalen

Du kan opsige din lejeaftale med 3 måneders varsel til den 1. eller 15. i en måned. 

Du hæfter for huslejen i opsigelsesperioden, med mindre lejemålet udlejes til anden side, før opsigelsesperioden er udløbet.

Du skal oplyse, hvilken dato du fraflytter din lejlighed. Vi vil herefter afholde et flyttesyn, hvor du gerne må deltage. Her afgøres, hvilke arbejder, der skal udføres i lejligheden. Du hæfter for husleje i den 14 dages periode lejligheden istandsættes.


Du kan anvende formularen nederst på denne side. Når du anvende denne formular, accepterer du samtidig, at al kommunikation fremover sker via e-mail.

Bemærk: Når du i nedenstående formular bekræfter, at du ikke er en robot, så afsendes opsigelsen.