Om Boligforeningen Skagen Nordlys​


Skagen Boligforening og Boligforeningen Nordlys fusionerede pr. 1. januar 2024 og dannede Boligforeningen Skagen Nordlys.


Navnet blev fundet efter en afstemning blandt de to boligforeningers beboere.​

Efter fusionen råder Boligforeningen Skagen Nordlys over 885 lejemål fordelt på både rækkehuse, gårdhuse, etageboliger samt ældreboliger.

Der er endvidere 19 nye boliger under opførsel, der forventes klar til udlejning ultimo 2024.

 

Boligforeningens øverste myndighed er Generalforsamlingen, som vælger hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen består af fem medlemmer inklusiv formanden.

I overgangsperioden indtil 2026 består bestyrelsen af 7 personer.


Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for to år, ligesom der hvert år vælges to bestyrelsesmedlemmer for to år.​

I nogle afdelinger er der desuden oprettet en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser. 

Er der ikke valgt en afdelingsbestyrelse, varetager hovedbestyrelsen afdelingens interesser.​

  

Forretningsfører

Michael LevinMedarbejdere

Vi er 11 medarbejdere i driften samt 4 i administrationen

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende:
  • Formand: Annie Christensen
  • Næstformand: Anne-Marie Sørensen
  • Tina Kirkedal
  • Annamette Skibsted
  • Per Nielsen
  • Leif Rughaven
  • Anca Teju